ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 18.208.132.33
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 05  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา  03:22:20

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://www.anubandansai.ac.th
ที่ตั้งสำนักงาน163 ถนน แก้วอาสา ตำบล ด่านซ้าย อำเภอ ด่านซ้าย เลย 42120
ทางโทรศัพท์042891303
ทางอีเมล์anubandansai.dansai@gmail.com


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒